top of page

אחראי רגולציה - PRRC

סמינרים מקוונים (MDR/IVDR)

במהלך החודשים מאי ויוני 2021 נקיים שני סמינרים מקוונים בשיתוף סינק פרויקטים ואובליס להכשרה של תפקיד אחראי רגולציה (Person Responsible for Regulatory Compliance PRRC);

שני הסמינרים יועברו בשפה האנגלית עם פאנל שאלות ותשובות לייב בסוף הסמינר (הרצאות הסמינרים הינן מוקלטות מראש).

 

 1. סמינר מתחילים - 25-26.5.21

 2. סמינר מתקדמים - 15-16.6.21

סמינר מתחילים

סמינר מקיף בן יומיים שמטרתו לספק את הידע והמושגים הראשוניים עבור אלו המעוניינים להבין ולבצע את תפקיד "אחראי רגולציה" במדינת יצרן - (PRRC) Person Responsible for Regulatory Compliance.

הסמינר מועבר על ידי מומחים מהשורה הראשונה בענף אשר יסקרו את הרגולציה החדשה לציוד רפואי באירופה MDR ו-IVDR.

נושאי הסמינר:

 • סקירת התקנות החדשות של הרגולציה לציוד רפואי באירופה (MDR/IVDR)

 • תפקידו, חובותיו וסמכויותיו של אחראי הרגולציה (PRRC)

 • כישורים וניסיון של אחראי הרגולציה (PRRC)

 • אישור CE ופעילות מול בעלי עניין (גופי התעדה וכד')

 • מערכת ניהול איכות

 • ניהול סיכונים

 

למי מיועד הסמינר?

 • יצרני ציוד רפואי

 • אנשי הרגולציה בארגון

 • RA manager, RA director, QA manager, QA director

סמינר מתקדמים

סמינר מקיף בן יומיים המועבר כהמשך לסמינר מתחילים ומטרתו את המשתתפים לקראת מילוי תפקיד "אחראי רגולציה" (PRRC) בארגונך!

מה מקנה הסמינר המקוון?

הכשרה לתפקיד אחראי הרגולציה בארגונכם (PRRC)! 

 • הכרת הדרישות עבור MDR ו-IVDR לעומק.

 • כיצד לערוך בדיקה ראויה של תאימות המכשירים.

 • קביעת אימות ביחס לסוג הסיכון וסיווג המכשיר.

 • עדכון התיק הטכני והצהרת התאימות של האיחוד האירופאי

 • התאמת הארגון לשינויים המתרחשים בשוק האירופאי.

 

בקיצור, כל מה שעליכם לדעת עבור תפקיד אחראי רגולציה (PRRC) בארגונכם תלמדו כאן!

הירשמו עכשיו!

למי מיועד הסמינר?

 • יצרני ציוד רפואי

 • צוות האחראי על הרגולציה בארגון

 • RA manager, RA director, QA manager, QA director

bottom of page